Czynniki makroekonomiczne i inwestycje odtworzeniowe

Klasyfikacja zjawisk finansowych

Klasyfikacja zjawisk finansowych

Post by relatedRelated post

Ekonomia

Pojęcie ekonomia to nauka o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów. Ekonomię dzieli się na mikroekonomię, która zajmuje się tym, w jaki sposób gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa podejmują decyzje i jak współdziałają na konkretnych rynkach, oraz na makroekonomię, która skupia swoją uwagę na badaniu całej gospodarki. Mikroekonomia, zajmuje się badaniem decyzji poszczególnych konsumentów, skupia się więc na wyborach jednostki. Mikroekonomia bada to, jak przedsiębiorstwa i poszczególne gospodarstwa domowe, podejmują decyzję o zakupie dóbr lub zdecydowaniu się na konkretne usługi. Z kolei makroekonomia skupia się na gospodarce jako całości, traktuje ją jako kompatybilny system i bada ją w różnych aspektach. W dzisiejszych czasach, ekonomia jest o wiele bardziej rozbudowana niż dawniej. Jako dział tej nauki, wyróżniane są międzynarodowe stosunki gospodarcze, które skupiają się na tym, jak wymiana towarów między krajami wpływa gospodarkę danego państwa.Ekonomia i stosunki gospodarcze to jedne z najbardziej modnych i obleganych kierunków studiów.

Klasyfikacja zjawisk finansowych
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)
About